Quy định sử dụng Website của Công ty Cơ Khí Hải Minh.

Mục đích sử dụng:

 • Website của Công ty Cơ Khí Hải Minh được thiết kế để cung cấp thông tin về công ty, sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
 • Mọi người dùng có thể truy cập vào website để tìm hiểu về công ty, sản phẩm, và liên hệ với chúng tôi.

Quyền sở hữu và bản quyền:

 • Công ty Cơ Khí Hải Minh là chủ sở hữu toàn bộ nội dung và nguyên tắc thiết kế của website.
 • Mọi quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền, thương hiệu và tài sản trên website đều thuộc về công ty chúng tôi.
 • Người dùng không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ website mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Công ty Cơ Khí Hải Minh.

Thông tin và chính xác:

 • Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin chính xác và cập nhật trên website. Tuy nhiên, không đảm bảo rằng thông tin trên website hoàn toàn không có sai sót.
 • Công ty Cơ Khí Hải Minh không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin từ website.

Liên kết và bên thứ ba:

 • Website của chúng tôi có thể chứa liên kết tới các trang web bên thứ ba hoặc các dịch vụ khác. Điều này không tự động là sự chấp thuận hoặc ủy quyền từ Công ty Cơ Khí Hải Minh đối với nội dung và chính sách bảo mật của các trang web đó.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng các liên kết bên ngoài hoặc truy cập các trang web bên thứ ba.

Bảo mật thông tin:

 • Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng theo Chính sách Bảo mật thông tin của Công ty Cơ Khí Hải Minh.
 • Mọi thông tin cá nhân được thu thập từ người dùng trên website sẽ được bảo vệ và chỉ được sử dụng cho mục đích liên hệ và tương tác giữa Công ty Cơ Khí Hải Minh và người dùng.

Thay đổi và cập nhật:

 • Công ty Cơ Khí Hải Minh có quyền thay đổi, cập nhật hoặc chỉnh sửa bất kỳ quy định sử dụng nào của website mà không cần thông báo trước.
 • Việc tiếp tục sử dụng website sau khi có sự thay đổi được coi là đồng ý và chấp nhận các quy định mới.

Việc sử dụng website của Công ty Cơ Khí Hải Minh đồng nghĩa với việc bạn đồng ý và tuân thủ các quy định sử dụng được nêu trên. Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ các quy định trước khi sử dụng website. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến quy định sử dụng website của công ty Cơ Khí Hải Minh, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã sử dụng website của Công ty Cơ Khí Hải Minh. Chúng tôi hy vọng rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ được tốt và hữu ích.