Welcome to Cơ Khí Hải Minh
0 items£0.00

No products in the cart.

Các loại ke góc

£0.00

Khách hàng chọn sản phẩm theo thông tin bên dưới.

Compare

Sản xuất từ tôn tấm mạ kẽm
Số lượng cái trong 1kg
– số 1= 11 chiếc
– Số 2 = 14 chiếc
– số 3= 24 chiếc
– số 4= 45 chiếc
– số 5= 12 chiếc
– số 6= 29 chiếc
– số 7= 93 chiếc
– số 8= 10 chiếc
– số 9= 10 chiếc

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Các loại ke góc”

Your email address will not be published. Required fields are marked *